• Postbus 51072 ,3007 GB Rotterdam
  • 31 10 340 0915
  • info@savealife.nl
  • Go to Home
  • 31 10 340 0915
  • info@savealife.nl
Logo

WatWij Doen

thumb1

Noodhulp

Het aanbieden van de eerste levensbehoeftes na een ramp of conflict zoals medische verzorging, levensmiddelen, onderdak en water. Hieronder valt ook de voorbereiding op rampen zoals een aardbeving.

thumb1

Water Project

Het bouwen van voorzieningen voor schoon drinkwater en sanitair. Ook voorlichting over hygiënische omstandigheden.

thumb1

Gezondheid:

Zowel preventie als behandeling van ziektes. Daarbij is speciale aandacht voor de zwakste bevolkingsgroepen te weten kinderen, vrouwen en ouderen.

thumb1

Inkomstzekerheid

Het werken aan de economische zelfstandigheid van mensen door het aanbieden van microkrediet (rentevrije leningen).

thumb1

Onderwijs

De opbouw van scholen na rampen en conflicten, alfabetisering voor kansarmen en vakonderwijs. Gezien hun achterstandspositie krijgen meisjes speciale aandacht.

thumb1

Weeskinderen

Door middel van Sponsorschap en het Algemeen Weesfonds ontvangen weeskinderen onder meer onderwijs, gezondheidszorg en algemene ondersteuning voor een betere levensstandaard.

thumb1

Rmadan en kurban:

Het ondersteunen van behoeftigen door gebruik te maken van de islamitische vastenmaand ramadan en het islamitische offerfeest kurban. Tijdens de ramadan worden onder meer voedselpakketten uitgedeeld. Tijdens de kurban ontvangen de behoeftigen vleespakketten.

thumb1