• Postbus 51072 ,3007 GB Rotterdam
  • 31 10 340 0915
  • info@savealife.nl
  • Go to Home
  • 31 10 340 0915
  • info@savealife.nl
Logo
  • Onderwijs

De opbouw van scholen na rampen en conflicten, alfabetisering voor kansarmen en vakonderwijs. Gezien hun achterstandspositie krijgen meisjes speciale aandacht.

Voor een van onze projecten om de problemen van de droogte te bestrijden hebben we gekozen om mensen bewust te maken van wat er gaande is in Somalië. Ditmaal is zijn onze kinderen de doelgroep, omdat zaken als deze een groot invloed hebben op hun manier van leven. Ook zorgt het ervoor dat de kinderen actief zijn in het meehelpen aan de toekomst van mensen die in 3e wereld landen leven.

Vanwege die redenen zijn wij met een nieuw project begonnen om een PowerPoint presentatie aan basisschool leerlingen te geven. Met name de groepen 5,6,7 en 8. Elk groep krijgt van een gastspreker een 20 minuten durende presentatie over de oorzaak, problemen en mogelijke steun omtrent de huidige droogte in Somalië.

Wij zijn op 26 augustus begonnen met de eerste basisschool (Yunus Emre) in Den Haag. Deze school gaf ons een ochtend verdeeld per 20 minuten aan elke groep. De leerlingen kregen een presentatie te zien met foto's en korte teksten hierbij een uitgebreid uitleg hoe elk situatie werd ervaart door de slachtoffers (van het vluchten van hun woongebieden tot het arriveren in de vluchtelingenkampen).

In die 20 minuten werden de leerling- en in de schoenen van de slachtoffers geplaatst, om zo de leerlingen meer bewust te maken over de situatie. Aan het einde van de presentatie kregen de leerlingen de gelegenheid om zelf vragen te stellen.

Zo vroegen ze bijvoorbeeld waarom die mensen niet naar Europa werden overgebracht en vragen zoals waarom er geld wordt gestuurd als er daar naar zeggen toch geen voedsel aanwezig is.

De leraren en de leerlingen waren enorm enthousiast over de presentatie en beëindigden na elke presentatie met een ovatie.

Wij bedanken basisschool Yunus Emre in Den Haag en Al hiday Basisschool in Nijmegen voor hun hartelijke welkom, hun bijdrage aan dit project en hun hulp aan de slachtoffers van Somalië.