• Postbus 51072 ,3007 GB Rotterdam
  • 31 10 340 0915
  • info@savealife.nl
  • Go to Home
  • 31 10 340 0915
  • info@savealife.nl
Logo
  • Water project

Het bouwen van voorzieningen voor schoon drinkwater en sanitair. Ook voorlichting over hygiënische omstandigheden.

Water, en met name drinkwater, is een basisbehoefte voor de mens, niemand kan overleven zonder water. Op het eerste gezicht lijkt de voorraad van onze planneet onuitputtelijk. Toch hebben 1.1 biljoen mensen geen toegang tot schoon drinkwater. Voor sommige landen is schaarste van water een probleem, voor anderen de kwaliteit van water. Per dag sterven wereldwijd 6000 mensen door gebrek aan water.

Vervuild drinkwater kan fataal zijn omdat het ziektes zoals cholera en diarree veroorzaakt. Slechte hygiëne en rioleringen vergroten ook de kans op ziektes. Meer dan een derde van de wereldbevolking heeft geen toegang tot goede sanitaire voorzieningen.

Watertekorten kunnen ook leiden tot mislukte oogsten en sterfte van vee. In Somalie waar Save a Life werkt, worden vrouwen vaak het eerst getroffen door gebrek aan schoon drinkwater. Om water te halen lopen zij gemiddeld zes kilometer per dag.

Gelukkig zijn de gevolgen van onveilig drinkwater en slechte riolering makkelijk te voorkomen. Save a Life zet zich in voor het vergroten van het aanbod van veilig drinkwater. De waterproject van Save a Life varià van het slaan van waterputten, het bouwen van watervoorraadsystemen, het opvangen van regenwater, het bouwen van toiletten en het geven van trainingen over een goede hygiëne. Save a Life heeft een project gesteund op het Markkawi vluchteling kamp in Magdisho van water en sanitaire voorziening. deze project is reeds afgerond.